Windows XP SP2 20080414.175805

Windows XP SP2 20080414.175805

Microsoft – Freeware – Android Windows
ra khỏi 30 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Windows XP Service Pack 2 (SP2) chứa những cải tiến bảo mật lớn được thiết kế để cung cấp tốt hơn bảo vệ chống lại hacker, virus, và sâu. Windows XP SP2 cũng cải thiện manageability tính năng bảo mật trong Windows XP và cung cấp thông tin nhiều hơn và tốt hơn để giúp người dùng đưa ra quyết định có tiềm năng có thể ảnh hưởng đến bảo mật và quyền riêng tư của họ. Microsoft mạnh mẽ thúc giục khách với Windows XP và hệ thống dựa trên Windows XP Service Pack 1 để cập nhật cho Windows XP SP2 càng sớm càng tốt.

Tổng quan

Windows XP SP2 là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.414 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows XP SP2 là 20080414.175805, phát hành vào ngày 30/08/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Windows XP SP2 đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Người sử dụng của Windows XP SP2 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows XP SP2!

Cài đặt

người sử dụng 1.414 UpdateStar có Windows XP SP2 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản